Søkemotoroptimalisering

Søkemotoroptimalisering kan sammenlignes med PR i «den virkelige verden». På samme måte som god PR-jobbing ikke garanterer at en avis skriver en artikkel om deg, kan heller ikke godt SEO-arbeid garantere topp rangering. Men sjansene blir betydelig bedre.

Søkemotoroptimalisering (SEO)

Søkemotoroptimalisering («Search Engine Optimization» – SEO) er en prosess for å gjøre nettsider mer synlig i den organiske delen av søkemotorene. Det vil si den delen av søkeresultatene hvor du ikke kan betale deg til en plassering (som ved søkemotorannonsering), men hvor du også slipper å betale for besøkene.

For at søkemotorene skal sikre høyest mulig relevans på søkeresultatene, baserer de sine algoritmer på en kombinasjon av tekster, videoer og bilder som de ser på en side. Dette kombinerer de så med eksterne elementer som lenker og brukeratferd. Det er derfor en kombinasjon av flere tiltak som må til for at nettstedet ditt skal oppnå god organisk rangering i søkemotorene.

SEO er et omfattende fagfelt som er i stadig endring. Det finnes ingen enkel «quick fix» for å komme høyt i søkemotorer og det er ikke nok at webutviklere hevder å ha «en søkemotorvennlig plattform».

De viktigste elementene som du må ta hensyn til for å oppnå god og varig rangering i søkemotorene finner du i vår sjekkliste for SEO.

INNHOLDfuturo_icons_279

Optimalisert innhold er avgjørende for god rangering.

SEO-pyramiden illustrerer de tre viktigste elementene som må være på plass for at et nettsted skal få god og varig organisk rangering i søkemotorene. Kort fortalt må nettstedet ditt ligge på en søkemotorvennlig plattform. Du må ha innholdssider som er bygget opp etter søkemotorenes retningslinjer for de begrepene du ønsker å bli funnet på. Og du må ha gode, innkommende lenker som viser søkemotorene at nettstedet ditt har interesse for andre enn deg selv.

SEO-pyramiden-2Disse elementene er brutt ned på flere underpunkter i sjekklisten for SEO. Men uten at du har innhold som omhandler det kunden søker etter og som er tilpasset søkemotorenes retningslinjer, hjelper det lite med riktig plattform og gode lenker. Derfor er vårt hovedfokus i første omgang rettet mot innhold. Sjekklisten for SEO forteller hva som er de viktigste kriteriene for å bygge opp innholdssider på en mest mulig søkemotorvennlig måte.

Men målgruppene dine bruker ofte ulike søkefraser for å finne samme produkt eller tjeneste. Mange føler derfor at det kan være en utfordring å tilpasse eksisterende innholdssider til kundenes søk. Den enkleste måten å forklare hvordan dette kan løses er ved å bruke et eksempel:

Søker du på ordet «husforsikring» i Google ser du at nettstedet til Tryg Forsikring har god, organisk rangering. Klikker du på lenken kommer du inn til en side for husforsikring som er optimalisert for nettopp dette begrepet. Utfordringen er at mange søker «boligforsikring» i stedet for «husforsikring», og det er jo ikke særlig brukervennlig å ha to sider i menyen din til ett og samme produkt. Dette kan løses ved at du legger én av sidene i sidekartet ditt uten at den er en del av selve navigeringen.

Her ser du en illustrasjon på hva vi mener:

Optimalisert innhold på nettstedet ditt trenger ikke bare være eksisterende sider. Du kan også lage innholdssider for å fange opp de som bruker andre ord og uttrykk på det du tilbyr.

SJEKKLISTE FOR SEOfuturo_icons_207

Last ned vår gratis SEO sjekkliste. Det kan lønne seg!

Crevita har utarbeidet en sjekkliste som er designet slik at du kan forsikre deg om at ditt nettsted oppfyller de anbefalte retningslinjene hos de største søkemotorene. Denne er på norsk og noe enklere enn Googles egne SEO-guide.

Husk at sjekklisten kun eSEOr ment som nettopp det – en sjekkliste. Det kreves omfattende kompetanse og erfaring for å optimalisere et nettsted i søkemotorene, men det trenger ikke bli dyrt så lenge du kun kjøper de tjenestene du faktisk trenger. Og hva dette er kan sjekklisten hjelpe deg å identifisere.

Klikk på sjekklisten for å laste den ned som PDF.

 

PRISfuturo_icons_121

Når du spør hva søkemotoroptimalisering koster, kan du sammenligne det med å spørre hva et nettsted koster. Svaret blir det samme: «Det kommer an på…»

Det kommer blant annet an på hvor bra nettstedet er tilpasset søkemotorene i utgangspunktet. Og det kommer an på hvilke og hvor mange søkebegreper du ønsker å rangere på. Begge disse svarene får du fra forprosjektet.

Sjekklisten for SEO viser hva som er sentralt for å oppnå god og varig rangering, men det viktigste elementet er likevel innhold. Uten sider med innhold som er bygget opp i henhold til søkemotorenes retningslinjer og tilpasset de søkebegrepene dere ønsker å få rangering på, hjelper det lite med et godt oppbygget nettsted eller gode innkommende lenker. Derfor anbefaler vi først å ha fokus på å få utviklet optimalisert innhold.

Vårt arbeid med SEO er delt inn i tre deler (alle priser ekskl. mva):

1) Forprosjekt
Den første delen av SEO-arbeidet er et forprosjekt som først analyserer hvor godt nettstedet er bygget opp i forhold til søkemotorene per i dag. Vi lager så en anbefalt strategi for videre arbeid, herunder en søkeordsanalyse for å finne de viktigste begrepene. Disse analysene legger grunnlaget for hvilke optimaliserte innholdssider vi anbefaler å lage.

Pris (4-6 timer á Kr 1.190,-)                                      Kr 4.760,- –  Kr 7.140,- (engangskostnad)


2) Optimaliserte innholdssider
Vi utarbeider ferdige optimaliserte innholdssider med handlingsorientert tekst for hvert av begrepene vi blir enige om. Sidene leveres i Word-format inkludert alle nødvendige elementer (title tag, meta description, alt-atributter osv). Disse kan så enkelt klippes ut og limes inn i ditt publiseringsverktøy og legges ut på nettet.

Pris (minimum 10 sider):                                           Kr 2.900,- per side (engangskostnad)


3) Løpende analysering og rapportering (valgfritt)

Når prosjektet med å optimalisere innhold på nettstedet er fullført, anbefaler vi en løpende overvåkning av arbeidets effekt. Alle innholdssider man ønsker organisk rangering på vil bli overvåket og analysert opp mot søkemotorenes retningslinjer. Rapport over rangering, trafikkdata og eventuelle feil som bør utbedres sendes hver måned.

Pris (2,5 timer á kr 1.190,-):                                     Kr 2.975,- (per måned)

 

Merk at optimaliserte innholdssider alene ikke er nok for å oppnå god og varig rangering i søkemotorene. Gode lenker og relevant trafikk er også sentrale elementer. Vi kan litt om dette også.

 

Bestill et prosjekt med SEO eller ta kontakt for mer informasjon.

Felter merket med * er påkrevd