TESTING

Testing betaler seg selv. Den økte konverteringsraten betyr at du kan få mye mer ut av markedsføringsbudsjettet ditt.

futuro_icons_310

Testing handler ikke bare om forretningsmessige resultater, det kan også gjøre noe med selve kulturen i bedriften. Testing gir deg konkrete data som brukes for å ta beslutninger på markedstiltak, nettstedets oppbygging og produktutvalg. Slik datadrevet kunnskap reduserer risikoen for å ta feil valg, uavhengig om du er markedsfører, designer, utvikler eller bedriftsleder.

Skal du få fullt utbytte av testing bør du følge noen enkle råd:

 • Gjør det planmessig
 • Bruk riktige verktøy
 • Velg en erfaren samarbeidspartner

Vi anbefaler deg ikke å sette bort testing til et eksternt selskap i sin helhet, men vi anbefaler at du gjør det sammen med en spesialist. Innspill fra personer som har lang erfaring fra testing sikrer at du ikke blir for navlebeskuende. Men samtidig er aktiv deltakelse fra dine egne ansatte viktig for å holde fokus på det som faktisk er lønnsomt for din bedrift.

Virksomheter som kan underbygge beslutninger med harde fakta, har et stort fortrinn sammenlignet med de som tar beslutninger etter innfallsmetoden.

 A/B-TESTINGfuturo_icons_288

A/B-testing er en av de enkleste måtene å bedre konverteringsraten på nettstedet ditt.

A/B-testing blir også ofte kalt Split Testing. Kort forklart er dette en enkel test av ett element opp mot et annet på nettsiden din for å se hvilket element som gir best konvertering. Eventuelt test av én landingsside opp mot en annen.

AB-testing

En stor fordel med A/B-testing er at du trenger relativt lite trafikk og få konverteringer for å få signifikante testresultater. En ulempe er at det kan være vanskelig å skille ut eksakt hvilke elementer som er viktigste årsak til testresultatet. Selv om A/B-testing er et ganske enkelt konsept er det viktig å følge noen gode råd:

 • Ikke vent med å prøve en ny variant til den forrige er ferdig testet
  Du må alltid teste begge variantene samtidig ved å dele trafikken mellom de. Det trenger nemlig ikke vær utformingen av nettstedet ditt som er årsak til at salget er dårligere i en periode målt opp mot en annen.
 • Ikke konkludér for tidlig
  Det er noe som heter «statistisk signifikans». Det vil si at du må ha nok data til å trekke en konklusjon. Verktøyet passer på dette, men det kan likevel være fristende å konkludere for raskt fordi tendensen er så tydelig.
 • Ikke inkludér eksisterende kunder i testen
  Hvis du har eksisterende kunder som besøker nettstedet ditt jevnlig, kan de ofte reagere negativt på endringer som en ny kunde kan reagere positivt på. Det er jo nye kunder du vil ha…
 • Vis alltid den samme siden til de som besøker deg flere ganger
  På den måten unngår du tabber når du for eksempel tester rabatter eller fri frakt. Men igjen tar verktøyet seg av dette.
 • Pass på at testelementene er like gjennom hele nettstedet
  Tester du farge på bestillingsknappen eller utformingen av kontaktskjema som er like på flere sider, bør også den besøkende se samme versjonen alle steder.

Husk at en test aldri kan ha mer enn tre utfall: Bedre resultat, samme resultat eller dårligere resultat. I alle tilfeller har du fått nyttig kunnskap som hjelper deg å ta riktige beslutninger.

MULTIVARIATE TESTINGfuturo_icons_315

Multivariate testing er en prosess hvor utforming og plassering av flere elementer på en nettside testes samtidig og i sanntid.

Metoden innebærer at du tester en hypotese hvor flere variabler blir endret. Alle nettsteder og mobilapper består av utskiftbare elementer som for eksempel bilder, overskrifter og knapper. Kombinerer du to varianter av overskrifter med tre varianter av bilder, får du seks versjoner av innholdet. Målet med multivariate testing er å bestemme hvilken kombinasjon av variablene som gir best konvertering.

Her følger et eksempel:

 

Analysering og rapportering

En multivariate test finner ikke bare ut hvilken kombinasjon av testelementer som gir best konvertering, den finner også ut hvor mye hvert enkelt elementet teller. Tydelige rapporter hjelper deg å ta riktig beslutning på hva som er den mest lønnsomme oppbyggingen av nettstedet ditt.
Graf testing

metodefuturo_icons_207

Testing av landingssider og bestillingsprosesser handler om å la de besøkende gi sin «stemme» til den utformingen de liker best.

Stemmen gir de ved å utføre den handlingen du ønsker de skal utføre. Dersom det er flere som klikker på bestillingsknappen når den er grønn enn når den er gul, er det flere som stemmer på grønn versjon av knappen.

Selv om det er forskjell på multivariate testing og A/B-testing er ikke nødvendigvis den ene metoden bedre enn den andre. Det kommer helt an på hva du ønsker å teste og hva du ønsker å oppnå. Det viktigste er at du gjør det planmessig og bruker riktig verktøy.

Det finnes mange gode verktøy for A/B-testing og multivariate testing på markedet. Noen av disse er Maxymizer, Convert, Visual Website Optimizer og Optimizely. Crevita jobber med de to sistnevnte og alle kostnader med lisenser er inkludert i prisen for testing.

Oppsett og drift av prosjekter med testing krever ikke hjelp av utviklere. Det eneste du trenger å gjøre er å legge på en enkel kodesnutt, så gjør vi resten. Her er fremgangsmåten:

 1. Vi sender kodesnutt
  Vi sender et lite javascript som plasseres i Header på sidene som skal testes, samt eventuelle kvitteringssider. Dersom scriptet legges i nettstedets malverk, kan vi når som helst starte tester på hvilke som helst av nettstedets andre sider.
 2. Vi blir enige om testelementer
  Basert på vår erfaring og dine ønsker blir vi enige om hvilke elementer vi skal teste i dette prøveprosjektet. Vi tester ofte et allerede godt utgangspunkt, men foreslår kun variasjoner vi mener kan være bedre enn utgangspunktet.
 3. Vi implementerer testen i testverktøyet hos oss
  Vi setter opp og administrere tester herfra uten noen involvering av teknikere (utover punkt 1). Det skal altså ikke gjøres faktiske endringer på nettstedet ditt.
 4. Vi starter testen og overvåker utviklingen
  Vi kan starte og stanse testen fra oss. Vi følger med og oppdaterer testen i hele prøveperioden. Når vi har innhentet et stort nok datagrunnlag for å konkludere, foreslår vi å avslutte testen.
 5. Vi fjerner ulønnsomme varianter underveis i testen
  Vi vil aktivt deaktivere varianter som er mindre lønnsomme enn utgangspunktet underveis i testen. Vi kan dermed øke fortjenesten mens testen pågår. Husk dog at tester som gir dårligere resultat enn utgangspunktet også har stor verdi for valgene du skal ta senere.
 6. Vi analyserer og rapporterer resultatet
  Vi gir løpende rapporter som viser utviklingen av testen. Når testen har stort nok datagrunnlag foreslår vi å avslutte den. Deretter gjør vi analyse av resultatet som vi diskuterer med dere. Dette danner så grunnlaget for et eventuelt videre samarbeid.

Når endelig rapport og analyse er gjennomgått, blir vi enten enige om å avslutte prøveprosjektet eller gå over til i en løpende avtale. I siste tilfelle påløper ikke oppstartskostnad ved nye tester.

Vi tror det vil lønne seg for deg å velge en erfaren partner når du skal sette opp, administrere og analysere prosjekter med testing. Men vi tror det er enda mer lønnsomt hvis du selv forstår verdien av databaserte beslutninger.

prisfuturo_icons_121

Pris på A/B-testing eller multivariate testing avhenger av hvor lang tid det tar før det foreligger signifikante testresultater.

Uavhengig av om du tester to ulike sider mot hverandre (A/B-testing) eller flere elementer på samme side (multivariate testing), så er det antall konverteringer per variant som er avgjørende for hvor lenge en test må løpe før et resultat foreligger.

Mange virksomheter velger å teste landingssider og kjøpsprosesser kontinuerlig, rett og slett fordi det koster mindre enn det de tjener i form av bedret konvertering. Vi anbefaler likevel bedrifter som ønsker å teste for første gang å starte med en prøveperiode på 1-3 måneder.

Pris på testing er delt i tre separate deler (alle priser ekskl. mva):

1) Oppsett og utvikling
Vi bruker den allokerte tiden til å sette opp tester av avtalte elementer i analyse- og optimaliseringsverktøyet Optimizely eller Visual Website Optimizer. Vi blir på forhånd enige om type tester og de ulike variasjoner vi skal benytte, og implementerer så disse i verktøyet.

Pris, oppsett og utvikling:  6 timer á kr 1.190,- =              Kr 7.140,- (engangskostnad)


2) Teknisk håndtering
Crevita ivaretar den tekniske håndteringen av verktøyet og de løpende testene. Vi gjør nødvendige oppdateringer og endringer løpende. Lisens på Optimizely / Visual Website Optimizer er inkludert i prisen.

Pris, teknisk håndtering:  4 timer á kr 1.190,- =                 Kr 4.760,- (per måned)


3) Analysering og rapportering
En gang i måneden gjennomgår vi de foreløpige resultatene av de løpende testene sammen med dere. Vi blir da enige om videre tiltak for å forbedre effekten av testingen.

Pris, analysering og rapportering:  3 timer á kr 1.190,- =  Kr 3.570,- (per måned)

Du avgjør selv om du vil avslutte testen etter en prøveperiode på én måned eller om du ønsker å videreføre den i en løpende avtale. Ønsker du en videreføring vil kun kostnader for teknisk håndtering, analysering og rapportering påløpe (punkt 2 og 3). Du har ingen bindingstid utover den måneden prosjektet er inne i.

 

Hvis du ønsker å bestille et prøveprosjekt med testing trenger vi litt mer informasjon fra deg. Dersom du trenger mer informasjon fra oss først, kan du klikke på Kontakt. 

Felter merket med * er påkrevd