Landingssider

En god landingsside er en side som er skreddersydd for en spesiell trafikkilde, målgruppe eller målsetting.

Landingssider

Men trenger du egentlig egne landingssider? Kan du ikke bare lede alle besøkende inn til hjemmesiden, så velger de selv hvilken side de vil gå til derfra? Jo, det kan du, men da får du ikke den beste konverteringsraten.

Hjemmesiden din er som regel utformet for å favne om flere mål. Her har du fokus på merkevaren, selskapets verdier og variasjonen i utvalg av produkter og tjenester. En dedikert landingsside kan ha full fokus på det som den besøkende er på jakt etter, noe du ofte vet ut fra hvilke trafikkilder de kommer fra. De fleste kunder er veldig utålmodige og rygger fort ut igjen dersom de ikke føler at de er kommet til en relevant side.

En godt oppbygget landingsside gjør det enklere for den besøkende å bli kunde.

Eksempelfuturo_icons_304

En landingsside kan være hvilken som helst side man kommer inn til etter å ha klikket på en lenke eller annonse.

Det som likevel er vårt fokus er landingssider som er skreddersydd for spesifikke kampanjer, målgrupper eller målsettinger. Dette trenger ikke nødvendigvis være en side som du allerede har på nettstedet ditt. Det kan være helt frittstående sider som kun er tilgjengelig gjennom lenker fra markedsføringskampanjene dine. Det er to hovedhensikter med slike sider:

1) Fange opp leads for at du skal kunne markedsføre deg mot dem senere.
2) Selge inn et produkt i håp om at de fullfører bestillingen der og da.

Til dette trenger du ulike typer landingssider:

Landingssider for leads
Dersom noen er villige til å oppgi sin e-postadresse til deg, har du kanskje det mest verdifulle leadet du kan få. Så snart noen gir deg tillatelse til å kontakte dem på e-post har de også gitt deg tilgang til den mest effektive formen for én-til-én-markedsføring. Men for at noen skal være villige til å gi deg denne muligheten krever de som regel noe i retur. Det kan for eksempel være en spesialrabatt, en tilleggsytelse eller et dokument som de ellers ikke får tak i.

Under «Metode» gir vi deg noen generelle råd og tips på hva du bør ta hensyn til ved oppbygging av landingssider, men her ser du eksempel på en side som har som mål å få tak i kontaktinformasjon:

Bilde1-Crevita

 

Landingssider for umiddelbart salg
Mange sverger til landingssider som kan selge noe der og da med minst mulig arbeid for kunden og uten at de må klikke seg gjennom en lang prosess. Slike sider krever ekstra stor fokus på oppbygging og innhold og blir ofte benyttet av bedrifter som ønsker medlemmer eller abonnenter. Her et eksempel fra Bestselgerklubben:

Bilde 3-Bestselgerklubben

 

Landingssider for å starte kjøpsprosessen
Noen landingssider har som mål å «varme opp» kunden til å gå videre gjennom en kjøpsprosess. Slike sider er ofte brukt av nettbutikker, banker og forsikringsselskaper. Her et eksempel fra Axo Finans:

Bilde 4-Axo


Landingssider som er separert fra navigeringen på nettstedet ditt kan enkelt skreddersys for kampanjetrafikk, noe som også gjør analysering og testing mye enklere.

metodefuturo_icons_207

Det holder ikke med et godt nettsted hvis du ikke har gode landingssider.

Den eneste måten å finne ut om oppbyggingen av én landingsside er bedre enn en annen, er å teste de mot hverandre. Men det er likevel noen viktige elementer du må tenke på når du skal bygge opp landingssiden første gang. Du bør først og fremst skreddersy landingssidene til de målgruppene og målene du har. Du bør også vurdere om de ulike trafikkildene bør ha egne landingssider.

Her finner du en enkel introduksjon til de viktigste elementene du må ta hensyn til når du skal utvikle en god landingsside:

 • Lag relevant overskrift
  Pass på at overskriften refererer direkte til det stedet den besøkende kom fra eller den annonsen som genererte klikket. Forsøk å benytte samme språk og uttrykksmåter. På den måten holder du oppe interessen fra den besøkende. Dette er kanskje det viktigste rådet vi kan gi.
 • Legg inn tydelige handlinger («calls-to-action»)
  Om du benytter en grafisk knapp eller tekstlenke, må du fortelle den besøkende tydelig hva de skal gjøre. En kort landingsside bør ha minst 2 klare handlingsalternativer (3-5 på en lang landingsside).
 • Skriv i 2. person («du» og «dine»)
  Ingen bryr seg om deg eller selskapet ditt, ikke engang produktet eller tjenesten du tilbyr, bortsett fra hvordan de selv kan dra nytte av det. Skriv klare og overbevisende meldinger. Ikke forsøk å brife med din kreativitet eller evne til å ordlegge deg. Dette er business.
 • Du kan gjerne skrive en lang tekst, så lenge den er tydelig og klar
  Leserne kan være villige til å lese en lang tekst så lenge den er med på å bygge opp et solid grunnlag for den beslutningen de er i ferd med å ta. Likevel kan det være varer og tjenester som ikke trenger lange utredninger. En tommelfingerregel er at du skriver lengre tekster når målet er å få i havn et salg. Lag kort tekst for abonnementer eller noe som ikke medfører en økonomisk forpliktelse.
 • Vær krystallklar på dine mål
  Hold brødteksten fokusert på målet med en logisk progresjon fra overskrift til tilbud. Hver digresjon du legger til er en tapt konvertering.
 • Legg de viktigste poengene i begynnelsen av avsnitt og opplistinger
  De fleste besøkende skumleser teksten og overskriftene. Gjør det enkelt for de å fatte poenget uten å bruke lang tid.
 • I forbindelse med forrige punkt er det viktig å vite at de leser begynnelsen og slutten før de leser midten av en artikkel
  Pass på at du får med de viktigste og mest overbevisende argumentene her.
 • Pass på at det første avsnittet er kort, ikke mer en 1-2 linjer (da mener vi linjer, ikke setninger)
  Varier lengden på avsnittene heretter. Det hjelper til å skape en visuell «dissonans» som gjør det lettere å lese teksten. Men ingen avsnitt bør være lenger enn 4-5 linjer.
 • Skriv for skjermen
  Ta et papirstykke og merk av hvor tekst, knapper og designelementer havner. Vurder hvor stor del av innholdet som blir vist i selve skjermbildet. Du kan likevel skrive mye slik at man må scrolle seg nedover, men da må du også passe på å gjenta viktige «calls-to-actions», kundeuttalelser og andre viktige poenger, slik at man uansett hvor man er, har «KJØP NÅ!»-knappen lett tilgjengelig.
 • Fjern alle unødvendige elementer fra landingssiden
  Dette inkluderer navigasjonsfelt, visuelt rot og linker til andre deler av nettstedet. Du må holde leseren fokusert kun på det du skriver og tilbudet ditt uten å friste de til å vandre rundt på nettstedet.
 • Ikke spør om ting du ikke trenger å vite
  Spør kun etter den informasjonen som er nødvendig for å avslutte den ønskede handlingen. Dette er ikke tiden for å foreta en markedsundersøkelse. Hvert spørsmål du stiller, hver bit av informasjon du ber om, reduserer responsen.
 • Ikke anta noe. Test alt!
  Velg et godt verktøy for multivariate testing og webanalyse til avgjøre hvordan siden skal se ut, ikke la sjefen bestemme! Selv om vi ikke anbefaler å sette bort testing til et eksternt selskap i sin helhet, er det et godt råd å samarbeide med en ekspert som har erfaring med testing og kan komme med innspill fra en litt annen vinkel enn egne ansatte.

Disse tipsene skraper bare i overflaten, men er likevel en god start. Designelementer som fargebruk, illustrasjoner og bilder er også kritisk for å sikre best mulig konvertering. Det samme gjelder video, lyd og andre interaktive elementer som har til hensikt å engasjere leseren og øke responsen.

 

prisfuturo_icons_121

Crevita driver ikke med webdesign, men har likevel lang erfaring med utvikling og testing av landingssider.

Vi jobber tett sammen både med deg som eier av nettstedet og de som er ansvarlige for oppbygging av nettstedet ditt når vi kommer med forslag til utvikling av nye eller forbedring av eksisterende landingssider. Hvorvidt våre innspill faktisk gir høyere konvertering er det kun tall fra tester som kan avgjøre. Derfor er alltid disse tjenestene knyttet direkte sammen.

Prisen for råd og veiledning med utvikling av landingssider er inkludert i prisen for testing. Klikk her for å lese om testing av landingssider.