Søkemotorannonsering

Søkemotorannonsering lar deg som bedrift by på plasseringer av annonser i søkemotorer når noen aktivt søker etter varer eller tjenester du tilbyr.

Søkemotorannonsering

Siden personene foretar søk på et av de søkeordene du ønsker å bli funnet på, vet du at de allerede er interessert i det du har å tilby. Dette gir deg en stor mulighet til å få de som søker konvertert til kunder.

For å sikre at søkemotorannonseringen blir lønnsom, er det viktig å gjøre en grundig jobb med valg av søkeord og utforming av budskapet i annonsene. Søkemotorannonsering betales per besøk (Pay Per Click – PPC), og denne varierer hele tiden. Det er derfor også viktig at kampanjene hele tiden administreres opp mot de lønnsomhetsmålene du har satt deg.

Crevita har mange års erfaring med å utvikle og administrere kampanjer med søkemotorannonsering og er sertifisert Google Partner. Dette er et bevis på ferdigheter innen søkeannonsering, deriblant gode fremgangsmåter for oppretting, administrasjon og optimalisering av AdWords-søkekampanjer.

METODEfuturo_icons_207

Det kan virke enkelt å sette opp og administrere en kampanje med søkemotorannonsering, men det er ikke enkelt å få den lønnsom.

Tidligere ble begrepet søkemotormarkedsføring (Search Engine Marketing – SEM) brukt som et samlebegrep på søkemotoroptimalisering (Search Engine Optimization – SEO) og søkemotorannonsering (Search Engine Advertising / Pay Per Click – PPC). Etter hvert er SEO blitt et helt eget fagfelt, mens PPC er blitt oppdelt i flere ulike fagområder.

De fleste forbinder søkemotorannonsering med tekstannonsene i Google som dukker opp ved søk (Google AdWords).

PPC-eksempel-2

Dette er også den mest vanlige formen for søkemotorannonsering. Men etterhvert som stadig flere typer nettsteder åpner for søk er også begrepet blitt utvidet. I dag kan du relatere annonser til søk både i sosiale medier, nettaviser og tjenester for prissammenligning. Og det trenger ikke bare være tekstannonser.

Prisjakt-screenshot

Du kan lese mer om ulike varianter av søkemotormarkedsføring på Search Engine Land, men vi vil her fokusere på hvordan du skal få topp kvalitet på den formen for søkemotorannonsering som er mest vanlig i Norge, altså PPC-kampanjer i Google og Bing.

Tekstannonser i søkemotorer som Google og Bing vises i toppen og på høyresiden av søkeresultatene. Som annonsør betaler du kun når de som leser annonsen din klikker seg inn til nettstedet ditt. Derav begrepet «pay per click» (PPC). Modellen er basert på kjøp av søkeord etter auksjonsprinsippet, men det er ikke bare prisen som er avgjørende for hvor annonsen din blir plassert. Også relevans på annonser og landingssider spiller inn.

Når vi utvikler og administrerer kampanjer med søkemotorannonsering er det noen sentrale elementer vi holder fokus på for å sikre at du får mest mulig igjen for markedsføringskronene dine. Det som er viktigst å holde fokus på er å…

…velge de riktige søkebegrepene.
…skrive gode annonsetekster.
…sende besøkende til riktige landingssider.
…styre mot konverteringsmål.
…overvåke dine konkurrenter.

La oss se litt nærmere på disse punktene:

 • Velg riktige søkebegreper
  Ved oppstarten av en kampanje er det viktig å gå bredt ut i valg av søkebegreper. Klarer du å finne begreper som konkurrentene dine ikke har tenkt på, er du allerede et hestehode foran. Disse er også ofte de rimeligste. Løpende tester og analyser vil vise hvilke søkebegreper som genererer klikk på annonsen din og hvilke av disse igjen som konverterer til kunder. Da først kan du vurdere hvilke søkebegreper som skal kuttes ut.
 • Skriv gode annonsetekster
  Utforming av annonsetekster er en kunst i seg selv. Du har svært få tegn til å få frem troverdig informasjon om hva som er så mye bedre med ditt produkt enn konkurrentens. Samtidig må annonsen umiddelbart fremstå som relevant i forhold til hva de har søkt etter, slik at de velge å klikke på din annonse fremfor konkurrentenes. Du må også vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å flagge bedriftens navn eller priser i selve annonsen.
 • Velg riktige landingssider
  Vi har en egen seksjon som handler om viktigheten av å ha dedikerte landingssider som er tilpasset ulike målgrupper og trafikkilder. Vår erfaring med dette for en rekke kunder er klar: Det lønner seg! Kostnadene med å utvikle og teste slike sider er langt lavere enn gevinsten i form av økt konvertering. I tillegg fører høy relevans mellom søkebegrep, annonsebudskap og landingsside til at annonsene dine får bedre plassering uten at de koster mer.
 • Styr mot konverteringsmål
  Hvis du ikke har klart for deg hva som er dine mål med søkemotorannonseringen er det også vanskelig måle om den treffer målgruppene dine. Og før du har satt verdier på disse målene er det vanskelig å vurdere om kampanjen er lønnsom. Altfor mange styrer kampanjene i forhold til prisen per klikk, men et dyrt klikk kan være mye mer lønnsomt enn et billig. Vi styrer alltid kampanjene dine etter ROAS (= «Return On Advertising Spend»), altså etter hvor mye du får igjen for markedskronene dine.
 • Overvåk dine konkurrenter
  For alle markedsførere er det viktig å vite hva konkurrentene gjør. Du kan naturligvis lære av hva de gjør med annonser og landingssider, men like viktig er det å se hvem som faktisk er dine konkurrenter. I søkemotormarkedsføring trenger nemlig ikke den som byr mer enn deg for et søkebegrep være en som tilbyr de samme tjenestene som deg. Søker du «hytte» får du for eksempel opp annonser både for hytteferie og hyttebygging. Kanskje annonsen din ikke trenger bedre plassering for å generere flere besøk?

Husk at kampanjene endrer seg kontinuerlig. En kampanje som er lønnsom i januar trenger ikke være det i april. Det kan både ha med sesong og konkurransesituasjonen å gjøre. Kampanjene må derfor kontinuerlig overvåkes og administreres for å sikre at den hele tiden er mest mulig lønnsom.

PRISfuturo_icons_121

Pris på utvikling og administrering av kampanjer med søkemotororannonsering er basert på medgått tid.

Prisen er delt i tre separate deler hvor første del er en engangskostnad. Siste del (aktiv kampanjestyring) kan utelates, og er derfor merket «valgfritt». Du velger også selv hvilket budsjett du har for kostnaden med selve annonsene (inkludert eventuelt remarketing). Vi betaler søkemotorene og viderefakturerer deg netto kostnader uten påslag (alle priser ekskl. mva):


1) Oppsett og utvikling:

Dette er et arbeid som må utføres før kampanjer med søkemotororannonsering kan starte. Kostnadene blir kun belastet én gang og inkluderer remarketing dersom du også ønsker det. Noen sentrale oppgaver som vil bli ivaretatt er:

 • Søkeordsanalyser for å finne mest relevante begreper å annonsere mot.
 • Utvikling av skreddersydde tekstannonser for hvert utvalgte søkebegrep.
 • Registrering av annonser i Google AdWords og Bing.
 • Registrering i analyseverktøy (Google Analytics).

Pris, oppsett og utvikling:                                                    Kr 6.500,- (engangskostnad)


2) Teknisk kampanjehåndtering:
Crevita ivaretar den daglige tekniske håndteringen av kampanjene, inkludert:

 • Løpende budsjettstyring opp mot ditt månedsbudsjett (+/- 10 %).
 • Legge til og trekke fra søkebegreper inkludert utvikling av nye annonser.
 • Endringer av eksisterende tekstannonser (på forespørsel).
 • Endring av annonselinker (hvilke landingsside de peker til) når dere ønsker.
 • Forskuttering av utgifter til søkemotorer (Google og Bing).
 • Utsendelse av samlefaktura til dere (netto klikkostnader pluss håndtering).
 • Månedlig rapportering om antall visninger og antall besøk for hvert søkeord/hver annonse.

Pris, teknisk kampanjehåndtering:                                  Kr 2.900,- (fast pris per måned)


3) Aktiv kampanjestyring mot konverteringsmål (valgfritt):
Crevita ivareta aktiv kampanjestyring for å sikre at søkemotorannonseringen til enhver tid er mest mulig lønnsom for dere. Dette innebærer kontinuerlig utvikling, forbedring, budgivning og rådgivning opp mot konverteringsmål (for eksempel besøk til en gitt side, bestill brosjyre, kjøp osv). Aktiv kampanjestyring inkluderer tjenester som:

 • Aktiv webanalyse i analyseverktøyet Google Analytics.
 • Løpende budgivning («bid management») opp mot klikkrate og konverteringsmål.
 • Løpende A/B-testing av annonser.
 • A/B-testing av landingssider for annonsene.
 • Oppsett av rapporter og «dashboards» i Google Analytics.
 • Endring av annonsetekster og annonselinker ved for lav konvertering (på forespørsel).
 • Løpende registrering av andre online markedstiltak i analyseverktøyet.
 • Månedlig konverteringsrapportering.
 • Teknisk support relatert til analyseverktøyet Google Analytics.

Pris, aktiv kampanjestyring (3 timer á kr 1.190,-):       Kr 3.570,- (per måned)

 

Klikk på «Kontakt» dersom du ønsker  mer informasjon før du bestiller et prosjekt med søkemotorannonsering. Har du nok informasjon kan du bare klikke på bestillingsknappen.

Felter merket med * er påkrevd