kjøpsprosesser

At folk forlater handlekurven før de fullfører kjøpet er et stort problem for mange nettbutikker. Men det er også en stor mulighet.

Kjøpsprosesser

Det kan naturligvis være mange ulike årsaker til at kunder forlater handlekurven. Kanskje de hadde lyst til å sjekke noen alternativer først? Kanskje telefonen ringte? Eller kanskje de ikke fant kontoinformasjonen sin i farten? Det er ikke sikkert du kan gjøre noe med dette, men årsaken til at noen forlater handlekurven kan også være at de støter på utfordringer i selve kjøpsprosessen. Og det kan du gjøre noe med.

Det finnes undersøkelser som viser at det kan være mulig å redde inn igjen over halvparten av de som forlater handlekurven sin ved å forbedre selve prosessen.

Analysering, testing og optimalisering av kjøpsprosessen er den beste metoden å øke antall konverteringer uten å øke markedsføringsbudsjettet.

utfordringerfuturo_icons_342

2 av 3 som legger varer i handlekurven i en nettbutikk forlater den før de fullfører kjøpet.

Vi snakker stadig om at vellykket markedsføring handler om konverteringer, altså at flest mulig av de som besøker nettstedet ditt foretar seg en handling som du legger til rette for. Men tenk deg at en kunde ser annonsen din, klikker på den og navigerer seg gjennom nettbutikken din. Han leser om produktene og klikker så på knappen «Legg i handlekurven». Da kan du vel si at markedsføringen har vært vellykket, kan du ikke? Men så forlater han plutselig handlekurven uten å fullføre kjøpet. Tenk deg at dette gjelder nesten 70% av alle som legger varer i handlekurven på nettstedet ditt. Da lurer du sikkert på årsaken til dette og hva du kan gjøre for å redusere denne andelen.

E-Commerce Checkout Usability-2Det amerikanske forskningsinstituttet Baymard Institute har laget en omfattende forskningsrapport basert på mange måneders brukertesting av kjente nettsteder. Denne har de komprimert ned i konkrete retningslinjer for å forbedre brukeropplevelsen på nettbutikker. De mest sentrale retningslinjene som denne rapporten presenterer er gruppert inn i seks kategorier. Disse er gjengitt under «Pris» og er altså de samme punktene som vår løsninger har hovedfokus på.

 

Vi skal ikke her komme inn på alle konklusjonene fra rapporten, men hovedårsakene til at så mange forlater handlekurven var fordelt som følger:

Graf handlekurv
Kilde: Baymards forskningsrapport fra juni 2013 · 1,505 spurte internettbrukere fra USA over 18 år.

Det kan ved første øyekast se ut som det er lite å gjøre med hovedårsaken (med mindre du vil tilby fri frakt), men det er faktisk ikke tilfelle. Flere tester viste at måten kostnadene ble presentert og forklart kunne gjøre store utslag. De tre neste punktene utgjør hele 59% av årsakene til at man forlater handlekurven. Og her er det mange muligheter til forbedringer.

løsningerfuturo_icons_251

Løsninger på utfordringen med at mange forlater handlekurven kan variere fra nettsted til nettsted.

I avsnittet over påpekte vi noen mulige årsaker til at så mange forlater handlekurven uten å fullføre kjøpet. Mange miljøer mener de har svaret på hva som må gjøres ut fra hva som er «best practice». Sannheten er nok at løsningene kan variere helt ned til den enkelte nettbutikken. Tiltak som passer for én nettbutikk trenger ikke passe for konkurrenten.

Men løsningen for deg trenger likevel ikke koste skjorta med dyre konsulenter og selverklærte eksperter på brukervennlig design. Du kan komme langt med din egne sunne fornuft og enkle brukertester fra bekjente og kunder. Det trenger heller ikke koste særlig mye å få konkrete og handlingsorienterte data som du kan bruke til å utbedre flaskehalsene i kjøpsprosessen.

Vår anbefaling til løsning er todelt:

1)  Først en analyse av kjøpsprosessen slik den er i dag for å finne ut hvor skoen trykker.
2)  Deretter å teste nye varianter av de utfordringene som analysen påpeker.

Sistnevnte kan du lese mer om under Testing. En analyse av kjøpsprosessen i nettbutikken din får du mer informasjon om i neste kapittel.

prisfuturo_icons_121

Crevita analyserer kjøpsprosessen i nettbutikken din basert på 63 ulike sjekkpunkter som gir deg en tydelig rapport over hva som bør forbedres.

Retningslinjene som fremkommer i forskningsrapporten til Baymard Institute er delt i seks ulike kategorier. Disse kategoriene er igjen delt opp i til sammen 63 retningslinjer som så er rangert etter hvor viktige de er. Crevita vil vurdere kjøpsprosessen på ditt nettsted opp mot alle disse retningslinjene.

Kategoriene som vil bli vurdert er:

 1. DATAREGISTRERING
  Enhver form for data som kunden må legge inn i betalingsprosessen.
  – Er det enkelt å legge inn relevant informasjon?
  – Er det unødige felter som må fylles ut?
  – Er det tydelig hva som kreves og hva som er frivillig?
 2. TEKSTER
  Innhold og ordlyd i tekstene gjennom hele betalingsprosessen.
  – Har du klare og tydelige beskrivelser uten for mye teknisk sjargong?
  – Har du med tydelig informasjon om frakt?
  – Er det tilrettelagt for hjelp hvis noen står fast?
 3. LAYOUT
  Den visuelle utformingen av stegene i betalingsprosessen.

  – Er det riktig skriftstørrelse og gode illustrasjoner?
  – Kommer det tydelig frem når du gjør en feil i prosessen?
  – Kommer selve kjøpsknappen klart frem?
 4. NAVIGASJON
  Implementeringen av prosesstrinn, knapper og navigasjonslenker.
  – Kan kundene overstyre felter som blir automatisk fylt ut?
  – Kan de fullføre kjøpet selv om bilder ikke laster ned?
  – Er det enkelt gå tilbake til forrige steg og gjøre endringer uten å starte på nytt?
 5. FLYTEN
  Flyten mellom de enkelte trinnene i prosessen.
  – Er betalingsprosessen helt lineær slik at kunden ikke blir forvirret?
  – Kommer det klart frem når ekstra kostnader blir lagt til bestillingen (frakt, avgifter osv)?
  – Kommer totalprisen tydelig frem tidlig i prosessen?
 6. FOKUS
  Nettstedets konkurransefortrinn i forhold til kundens handleopplevelse.
  – Er det mulig å handle uten først å registrere en brukerkonto?
  – Ber du om informasjon som ikke er absolutt nødvendig for at kunden kan fullføre kjøpet?
  – Må kunden huke av for at han IKKE vil ha nyhetsbrev?


Pris for rapport med analyse av kjøpsprosessen
(prisen er ekskl. mva):Rapport - kjøpsprosess - v.4

Noen av de 63 retningslinjene vi vurderer kjøpsprosessen mot er kanskje ikke relevant for deg, men de øvrige retningslinjene vil bli vurdert opp mot i hvor stor grad de er fulgt eller brutt. Dette gir så en poengscore i hver kategori som igjen danner grunnlaget for rapporten.

I tillegg til hva som er styrker og svakheter i kjøpsprosessen på nettbutikken din vil rapporten også gi konkrete råd om hva som bør forbedres og hva vi eventuelt anbefaler deg å teste nærmere.

Pris, rapport (8 timer á kr 1.190,-):     Kr 9.520,-

 

Bestill en analyse eller ta kontakt for mer informasjon.

Felter merket med * er påkrevd