Markedsstrategi

Riktig markedsstrategi er helt avgjørende for hvor lønnsomme markedstiltakene dine blir.

Markedsstrategi

En markedsstrategi som passer godt for én type virksomhet trenger ikke passe like godt for en annen, selv om de driver innenfor samme fagområde. Hva du tilbyr, hvilke målgrupper du har og hva du ønsker å oppnå er naturligvis viktige elementer i valg av markedsstrategi. Men like viktig er det hvilke budsjetter du har til rådighet. Du kan få svært mye ut av et begrenset budsjett så lenge markedsstrategien er god.

Lønnsomhet handler om å bruke markedsføringsbudsjettet der hvor du treffer nye kunder og med et budskap som sikrer at de ikke bare kikker innom nettstedet ditt, men faktisk konverterer til kunde. Hvordan du har bygget opp landingssiden for de besøkende og kjøpsprosessen for de som vil handle er svært avgjørende for hva hver nye kunde vil koste deg, men dette er det ikke alltid enkelt å vite på forhånd. Testing er derfor alltid anbefalt før du starter med store endringer på nettstedet ditt.

Virksomheter som kan underbygge beslutninger med harde fakta, har et stort fortrinn sammenlignet med de som tar beslutninger etter innfallsmetoden.