Internett markedsføring

Internett markedsføring kan være svært målrettet dersom du velger riktige kanaler.

Internett markedsføring

Crevita har et sett med metoder innen internett markedsføring som kan passe ulike virksomheter. Noen av disse er:

Felles for alle disse formene for internett markedsføring er at de er svært målrettet. Men hvilke kanaler som gir best Return On Investment (ROI) for din virksomhet er avhengig av hvor profesjonelt det blir satt opp og administrert. Og hvordan landingssidene er bygget opp.

Vårt råd: Ikke overlat markedsbudsjettet for internett markedsføring til annonsemediene.