Annonsering Facebook

Med annonsering på Facebook vil du øke bevisstheten, holde kontakten og øke salget ditt.

Annonsering Facebook

Facebook-annonsering er kanskje den mest utbredte formen for annonsering i sosiale medier. På Facebook kan du skreddersy annonser mot ulike målgrupper basert på fellestrekk som kjønn, alder, geografi, utdannelse, interesser osv. Annonsene betales enten ut fra antall ganger de blir vist eller ut fra hvor mange besøk de genererer. Prisen per visning/klikk varierer kontinuerlig og krever aktiv kampanjestyring for at annonsekampanjen skal være oppdatert og lønnsom over tid. Du kan sette et budsjett og måle resultatene av hver annonse.

Les mer om hvordan du bør tenkte når du setter opp kampanjer med annonsering på Facebook, og se hva det koster med profesjonell hjelp fra Crevita.