MARKEDSFØRINGSKANALER

Hvilke markedsføringskanaler er mest lønnsomme for din bedrift?

Markedsføringskanaler

Markedsføringskanaler som søkemotorer, sosiale medier og e-post kan gi svært lønnsom trafikk dersom kampanjer blir satt opp og administrert på en profesjonell måte. Men selv om du er flinkt til bygge opp kampanjer i slike markedsføringskanaler, opplever mange at det er vanskelig å opprettholde lønnsomheten over tid. Spørsmål blir da ofte: Kan du få enda bedre lønnsomhet ut av den trafikken du allerede har, uten å måtte øke markedsbudsjettet?

Svaret er, ja, det kan du. Løsningen ligger i et fagområde vi kaller «konverteringsoptimalisering». Vi analyserer først hvordan nettstedet er bygget opp. Deretter lager vi noen hypoteser om hvordan du med enkle grep kan forbedre landingssider og kjøspsprosesser, før vi til slutt tester hypotesene opp mot hverandre. På denne måten får du faktiske data på hva som fungerer best på nettopp ditt nettsted, og unngår å ta beslutninger basert på gjetning og antagelser.

Kontakt oss og fortell hva du driver med, så sender vi et uforpliktende forslag på hvordan du kan få best effekt av markedsføring i ulike markedsføringskanaler.

Felter merket med * er påkrevd