Annonsering YouTube

Med YouTube-annonsering kan du få avspilt en reklamesnutt før brukeren får se klippet.

Annonsering YouTube

Annonsering på YouTube vil gi deg muligheten til å engasjere potensielle kunder på en interaktiv måte både i selve YouTube og i Googles displaynetterk. Google eier nemlig YouTube. Videoannonsene på YouTube kalles TrueView annonser som igjen er delt inn i «In-Display» annonser og «In-stream» annonser. In-Display annonser dukker opp i YouTube som relaterte videoer og i søkeresultater, eller på andre nettsteder som er en del av Googles displaynettverk. In-stream annonser dukker opp i forkant av andre videoer som brukerne ønsker å se, og minner i så måte om den tradisjonelle TV-reklamen.

Les mer om hvordan annonsering på YouTube fungerer og prises, samt hvilken hjelp vi i Crevita kan tilby med oppsett og administrasjon av slike kampanjer.